تابلو بارنما

درخواست بار

تریلی کفی
 بندرامام خمینی خوزستان
 1398/09/23
.....................
    تهران
توافقی
وزن محموله: 21 تن
نام محموله:
توضیحات: مهدی قائدرحمتی
شماره تماس: 09386548601
درخواست بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 ارومیه آذربایجان غربی
 1398/09/23
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 22 تن
نام محموله:
توضیحات: ابوالفضل قهرمانی
شماره تماس: 09147132988
درخواست بار

وانت - نیسان
 گرمسار سمنان
 1398/09/23
.....................
    تهران
توافقی
وزن محموله: 2 تن
نام محموله:
توضیحات: محمودخلیلی
شماره تماس: 09213370171
درخواست بار

کامیونت
 بم کرمان
 1398/09/23
.....................
    تهران
توافقی
وزن محموله: 3 تن
نام محموله:
توضیحات: محمد رضا یوسف ابادی
شماره تماس: 09140940451
درخواست بار

تریلی کفی
 رفسنجان کرمان
 1398/09/23
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 22 تن
نام محموله:
توضیحات: ایرج جودی
شماره تماس: 09352908941
درخواست بار

تریلی کفی
 تهران تهران
 1398/09/23
.....................
    اصفهان
توافقی
وزن محموله: 22 تن
نام محموله:
توضیحات: عبدالغفار
شماره تماس: 09140355076
درخواست بار

وانت - نیسان
 تهران تهران
 1398/09/23
.....................
    تهران
توافقی
وزن محموله: 2 تن
نام محموله:
توضیحات: هومن قادری
شماره تماس: 09185094694
درخواست بار

تک (۶ چرخ) روباز
 قزوین قزوین
 1398/09/23
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 10 تن
نام محموله:
توضیحات: سجاد عزیزی
شماره تماس: 09028199121
درخواست بار

وانت - نیسان
 قم قم
 1398/09/23
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 2 تن
نام محموله:
توضیحات: میثم سبز علی زاده
شماره تماس: 09192523815
درخواست بار

تک (۶ چرخ) روباز
 بهشهر مازندران
 1398/09/23
.....................
    اصفهان
توافقی
وزن محموله: 10 تن
نام محموله:
توضیحات: باربری اطمینان بهشهر
شماره تماس: 09114375905
صاحب بار

تک (۶ چرخ) روباز
 بهشهر مازندران
 1398/09/23
.....................
 کاشان اصفهان  
توافقی
وزن محموله: 10 تن
نام محموله: مواد غذایی و بهداشتی
توضیحات: باربری اطمینان بهشهر
شماره تماس: 09114375905
صاحب بار

کامیونت
 تهران تهران
 1398/09/23
.....................
 کنگان بوشهر  
2,000,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 2 تن
نام محموله: کابینت فلزی
توضیحات: آذین بار شیراز ,جم سلام کابینت فلزی از تهران به کنگان
شماره تماس: 09905182473
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 همدان همدان
 1398/09/23
.....................
 مشهد خراسان رضوی  
توافقی
وزن محموله: 24 تن
نام محموله: محموله موادشوینده
توضیحات: هگمتان بار
شماره تماس: 09183124438
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 ارومیه آذربایجان غربی
 1398/09/23
.....................
 زنجان زنجان  
2,150,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: ۲۵تن شکر
توضیحات: تعاونی کامیونداران ارومیه
شماره تماس: 09149406067
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 ارومیه آذربایجان غربی
 1398/09/23
.....................
 پاکدشت تهران  
2,850,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: کیسه جامبوشکر
توضیحات: تعاونی کامیونداران ارومیه شکر۲۵تن بارگیری شبانه روزی حتی روزهای تعطیل انتظاردرنوبت تابارگیری۶ساعت
شماره تماس: 09149406067