درخواست بار

وانت - نیسان
 تهران تهران
 1399/07/02
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 2 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09382573005
درخواست بار

وانت - نیسان
 کرج البرز
 1399/07/02
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 2 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09146619061
درخواست بار

کامیونت
 اردبیل اردبیل
 1399/07/02
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 4 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09127599986
درخواست بار

کامیونت
 قزوین قزوین
 1399/07/02
.....................
    مازندران
توافقی
وزن محموله: 4 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09113518510
درخواست بار

وانت - نیسان
 فردیس البرز
 1399/07/02
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 2 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09109421635
صاحب بار

جفت (۱۰ چرخ) روباز
 اصفهان اصفهان
 1399/07/02
.....................
 اهواز خوزستان  
2,300,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 15 تن
نام محموله: دیوارکوب
توضیحات:
شماره تماس: 09131147005
صاحب بار

جفت (۱۰ چرخ) روباز
 همدان همدان
 1399/07/02
.....................
 تاکستان قزوین  
1,200,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 6 تن
نام محموله: خشکبار
توضیحات:
شماره تماس: 09182006788
صاحب بار

تریلی کفی
 اردکان یزد
 1399/07/02
.....................
 بندرعباس هرمزگان  
توافقی
وزن محموله: 27 تن
نام محموله: مصالح ساختمانی
توضیحات:
شماره تماس: 09203707200
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 بافق یزد
 1399/07/02
.....................
 بابل مازندران  
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات:
شماره تماس: 09217549192
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 بافق یزد
 1399/07/02
.....................
 تربت حیدریه خراسان رضوی  
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات:
شماره تماس: 09217549192
صاحب بار

جفت (۱۰ چرخ) روباز
 بافق یزد
 1399/07/02
.....................
 پیرانشهر آذربایجان غربی  
توافقی
وزن محموله: 15 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات:
شماره تماس: 09217549192
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 بافق یزد
 1399/07/02
.....................
 آستانه اشرفیه گیلان  
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات:
شماره تماس: 09217549192
صاحب بار

جفت (۱۰ چرخ) روباز
 قوچان خراسان رضوی
 1399/07/02
.....................
 ایذه خوزستان  
توافقی
وزن محموله: 6 تن
نام محموله: ماشین آلات و قطعات
توضیحات:
شماره تماس: 09158013474
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 قزوین قزوین
 1399/07/02
.....................
 دوغارون خراسان رضوی  
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: کالای صنعتی بازرگانی
توضیحات:
شماره تماس: 09158013474
صاحب بار

جفت (۱۰ چرخ) روباز
 قوچان خراسان رضوی
 1399/07/02
.....................
 شهرکرد چهارمحال وبختیاری  
توافقی
وزن محموله: 6 تن
نام محموله: کالای صنعتی بازرگانی
توضیحات:
شماره تماس: 09158013474