درخواست بار

تریلی کمپرسی
 نظرآباد البرز
 1399/04/15
.....................
    اصفهان
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09178318890
درخواست بار

تک (۶ چرخ) روباز
 مشهد خراسان رضوی
 1399/04/15
.....................
    اصفهان
توافقی
وزن محموله: 10 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09133680282
درخواست بار

تریلی کمپرسی
 نظرآباد البرز
 1399/04/15
.....................
    کرمان
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09902446819
درخواست بار

کامیونت
 مسجدسلیمان خوزستان
 1399/04/15
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 4 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09167692821
درخواست بار

یخچال‌دار
 کرمان کرمان
 1399/04/15
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 10 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09131979467
صاحب بار

جفت (۱۰ چرخ) روباز
 الیگودرز لرستان
 1399/04/15
.....................
 ساری مازندران  
200,000 تومان
به ازای هر تن
وزن محموله: 14 تن
نام محموله: خشکبار
توضیحات:
شماره تماس: 09372046761
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 بافق یزد
 1399/04/15
.....................
 اندیمشک خوزستان  
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات:
شماره تماس: 09217549192
صاحب بار

جفت (۱۰ چرخ) روباز
 دولت آباد اصفهان
 1399/04/15
.....................
 بهبهان خوزستان  
توافقی
وزن محموله: 15 تن
نام محموله: مصالح ساختمانی
توضیحات:
شماره تماس: 09133088835
صاحب بار

کامیونت
 همدان همدان
 1399/04/15
.....................
 میبد یزد  
1,400,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 3 تن
نام محموله: خشکبار
توضیحات:
شماره تماس: 09182006788
صاحب بار

تریلی کفی
 فیروزکوه تهران
 1399/04/15
.....................
 تهران تهران  
توافقی
وزن محموله: 14 تن
نام محموله: مواد غذایی و بهداشتی
توضیحات:
شماره تماس: 09102303209
صاحب بار

تریلی کفی
 فیروزکوه تهران
 1399/04/15
.....................
 عسلویه بوشهر  
توافقی
وزن محموله: 14 تن
نام محموله: مواد غذایی و بهداشتی
توضیحات:
شماره تماس: 09102303209
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 تهران تهران
 1399/04/15
.....................
 میناب هرمزگان  
توافقی
وزن محموله: 15 تن
نام محموله: غیره
توضیحات:
شماره تماس: 09102303209
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 تهران تهران
 1399/04/15
.....................
 مهاباد آذربایجان غربی  
توافقی
وزن محموله: 15 تن
نام محموله: غیره
توضیحات:
شماره تماس: 09102303209
صاحب بار

کامیونت
 سبزوار خراسان رضوی
 1399/04/15
.....................
 ارومیه آذربایجان غربی  
2,000,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 4 تن
نام محموله: مواد غذایی و بهداشتی
توضیحات: سبزوار به ارومیه. خاور . رب کمپوت تناژ ۴ تن کرایه ۲ میلیون صافی
شماره تماس: 09158013474
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 سبزوار خراسان رضوی
 1399/04/15
.....................
 زابل سیستان وبلوچستان  
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: مواد غذایی و بهداشتی
توضیحات:
شماره تماس: 09158013474