صاحب بار

تک (۶ چرخ) روباز
 الیگودرز لرستان
 1399/06/29
.....................
 اصفهان اصفهان  
1,450,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 11 تن
نام محموله: تره بار
توضیحات:
شماره تماس: 09372046761
صاحب بار

تریلی کفی
 بهشهر مازندران
 1399/06/29
.....................
 اصفهان اصفهان  
220,000 تومان
به ازای هر تن
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: غیره
توضیحات:
شماره تماس: 09116081025
صاحب بار

جفت (۱۰ چرخ) روباز
 الیگودرز لرستان
 1399/06/29
.....................
 اهواز خوزستان  
3,900,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 16 تن
نام محموله: تره بار
توضیحات:
شماره تماس: 09372046761
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 بافق یزد
 1399/06/29
.....................
 اسلام آبادغرب کرمانشاه  
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات:
شماره تماس: 09217549192
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 بافق یزد
 1399/06/29
.....................
 همدان همدان  
توافقی
وزن محموله: 20 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات:
شماره تماس: 09217549192
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 بافق یزد
 1399/06/29
.....................
 زنجان زنجان  
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات:
شماره تماس: 09217549192
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 بافق یزد
 1399/06/29
.....................
 قزوین قزوین  
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات:
شماره تماس: 09217549192
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 بافق یزد
 1399/06/29
.....................
 جوین خراسان رضوی  
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات:
شماره تماس: 09217549192
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 بافق یزد
 1399/06/29
.....................
 شهرکرد چهارمحال وبختیاری  
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات:
شماره تماس: 09217549192
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 بافق یزد
 1399/06/29
.....................
 خوانسار اصفهان  
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات:
شماره تماس: 09217549192
درخواست بار

وانت - نیسان
 تهران تهران
 1399/06/29
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 2 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09304091950
درخواست بار

تریلی کفی
 همدان همدان
 1399/06/29
.....................
    هرمزگان
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09174399761
درخواست بار

وانت - نیسان
 کرج البرز
 1399/06/29
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 2 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09109421635
درخواست بار

کامیونت
 اهواز خوزستان
 1399/06/29
.....................
    تهران
توافقی
وزن محموله: 4 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09356734558
درخواست بار

کامیونت
 شیراز فارس
 1399/06/29
.....................
    تهران
توافقی
وزن محموله: 4 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09123856700