صاحب بار

جفت (۱۰ چرخ) روباز
 همدان همدان
 1399/04/09
.....................
 کرمان کرمان  
3,200,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 15 تن
نام محموله: خشکبار
توضیحات: محموله جارو بارگیری از فیروزان نهاوند
شماره تماس: 09182006788
صاحب بار

تریلی کمپرسی
 بافق یزد
 1399/04/09
.....................
 مرودشت فارس  
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات:
شماره تماس: 09217549192
صاحب بار

تریلی کمپرسی
 یزد یزد
 1399/04/09
.....................
 میل 73 خراسان جنوبی  
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات:
شماره تماس: 09217549192
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 یزد یزد
 1399/04/09
.....................
 داراب فارس  
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات:
شماره تماس: 09217549192
صاحب بار

جفت (۱۰ چرخ) کمپرسی
 جوین خراسان رضوی
 1399/04/09
.....................
 مشهد خراسان رضوی  
توافقی
وزن محموله: 10 تن
نام محموله: مواد غذایی و بهداشتی
توضیحات: شکرسفید۵۰کیلویی
شماره تماس: 09151712364
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 همدان همدان
 1399/04/09
.....................
 میرجاوه سیستان وبلوچستان  
8,500,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: خشکبار
توضیحات:
شماره تماس: 09151712364
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 تهران تهران
 1399/04/09
.....................
 بیرجند خراسان جنوبی  
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: آهن الات
توضیحات:
شماره تماس: 09102303209
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 تهران تهران
 1399/04/09
.....................
 ایرانشهر سیستان وبلوچستان  
توافقی
وزن محموله: 20 تن
نام محموله: مواد غذایی و بهداشتی
توضیحات:
شماره تماس: 09102303209
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 یزد یزد
 1399/04/09
.....................
 مهاباد آذربایجان غربی  
4,900,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 26 تن
نام محموله: مصالح ساختمانی
توضیحات:
شماره تماس: 09203707200
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 یزد یزد
 1399/04/09
.....................
 مریوان کردستان  
4,100,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 26 تن
نام محموله: مصالح ساختمانی
توضیحات:
شماره تماس: 09203707200
درخواست بار

تریلی کفی
 گرمسار سمنان
 1399/04/09
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09152623057
درخواست بار

تریلی کمپرسی
 گرمسار سمنان
 1399/04/09
.....................
    سیستان وبلوچستان
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09173053425
درخواست بار

تریلی کمپرسی
 ساوه مرکزی
 1399/04/09
.....................
    خراسان رضوی
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09153853577
درخواست بار

تریلی کمپرسی
 قزوین قزوین
 1399/04/09
.....................
    اصفهان
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09132390977
درخواست بار

وانت - نیسان
 رشت گیلان
 1399/04/09
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 2 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09193521649