درخواست بار

بنز ۹۱۱
 اصغرآباد اصفهان
 1398/07/25
.....................
    قزوین
توافقی
وزن محموله: 3 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09901980565
درخواست بار

تریلی کفی
 تهران تهران
 1398/07/21
.....................
    خوزستان
توافقی
وزن محموله: 22 تن
نام محموله:
توضیحات: مهدی کاکاوند
شماره تماس: 09306636451
درخواست بار

کامیونت
 اراک مرکزی
 1398/07/21
.....................
    تهران
توافقی
وزن محموله: 3 تن
نام محموله:
توضیحات: وحید زینالپور
شماره تماس: 09020018610
درخواست بار

کامیونت
 شیراز فارس
 1398/07/21
.....................
    فارس
توافقی
وزن محموله: 3 تن
نام محموله:
توضیحات: حمیدنوروزپور
شماره تماس: 09901980565
درخواست بار

تک (۶ چرخ) روباز
 فردوس خراسان جنوبی
 1398/07/21
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 10 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09901980565
درخواست بار

کامیونت
 نجف آباد اصفهان
 1398/07/21
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 3 تن
نام محموله:
توضیحات: حسینعلی اسحاقی
شماره تماس: 09901980565
درخواست بار

کامیونت
 ارکواز ایلام
 1398/07/21
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 3 تن
نام محموله:
توضیحات: پویا علی‌نژاد
شماره تماس: 09170678433
درخواست بار

کامیونت
 شوشتر خوزستان
 1398/07/21
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 3 تن
نام محموله:
توضیحات: عبدالرضا بادپیما
شماره تماس: 09163016557
درخواست بار

کامیونت
 نجف آباد اصفهان
 1398/07/21
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 3 تن
نام محموله:
توضیحات: ابراهیم روئین بخت
شماره تماس: 09162911950
درخواست بار

تریلی لبه‌دار
 مشهد خراسان رضوی
 1398/07/21
.....................
    تهران
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله:
توضیحات: امیرخلیلی
شماره تماس: 09301766689
درخواست بار

تریلی کمپرسی
 قائنات خراسان جنوبی
 1398/07/21
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 24 تن
نام محموله:
توضیحات: حسن علیزاده
شماره تماس: 09361233305
درخواست بار

وانت - نیسان
 آباد بوشهر
 1398/07/21
.....................
    قم
توافقی
وزن محموله: 2 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09901980565
درخواست بار

کامیونت
 قم قم
 1398/07/21
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 3 تن
نام محموله:
توضیحات: حمید اکبری
شماره تماس: 09145587450
درخواست بار

تریلی کفی
 زنجان زنجان
 1398/07/21
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 22 تن
نام محموله:
توضیحات: هادی کیانی
شماره تماس: 09901980565
درخواست بار

تریلی لبه‌دار
 اصفهان اصفهان
 1398/07/21
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 21 تن
نام محموله:
توضیحات: حمیدرضا ناطقی
شماره تماس: 09138056757