درخواست بار

تریلی کمپرسی
 نظرآباد البرز
 1399/04/15
.....................
    اصفهان
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09178318890
صاحب بار

جفت (۱۰ چرخ) کمپرسی
 جوین خراسان رضوی
 1399/04/09
.....................
 مشهد خراسان رضوی  
توافقی
وزن محموله: 10 تن
نام محموله: مواد غذایی و بهداشتی
توضیحات: شکرسفید۵۰کیلویی
شماره تماس: 09151712364
درخواست بار

تک (۶ چرخ) روباز
 مشهد خراسان رضوی
 1399/04/15
.....................
    اصفهان
توافقی
وزن محموله: 10 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09133680282
صاحب بار

تریلی کفی
 تهران تهران
 1399/04/10
.....................
 جیرفت کرمان  
توافقی
وزن محموله: 7 تن
نام محموله: ماشین آلات و قطعات
توضیحات:
شماره تماس: 09102303209
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 تهران تهران
 1399/04/10
.....................
 بهبهان خوزستان  
توافقی
وزن محموله: 14 تن
نام محموله: غیره
توضیحات:
شماره تماس: 09102303209
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 بافق یزد
 1399/04/10
.....................
 کلاله گلستان  
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات:
شماره تماس: 09217549192
صاحب بار

جفت (۱۰ چرخ) روباز
 بستان آباد آذربایجان شرقی
 1399/04/10
.....................
 مشهد خراسان رضوی  
توافقی
وزن محموله: 10 تن
نام محموله: کالای صنعتی بازرگانی
توضیحات:
شماره تماس: 09143315165
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 شهرکرد چهارمحال وبختیاری
 1399/04/10
.....................
 تهران تهران  
توافقی
وزن محموله: 24 تن
نام محموله: مواد غذایی و بهداشتی
توضیحات:
شماره تماس: 09203707200
درخواست بار

وانت - نیسان
 رشت گیلان
 1399/04/09
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 2 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09193521649
درخواست بار

تریلی کمپرسی
 قزوین قزوین
 1399/04/09
.....................
    اصفهان
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09132390977
درخواست بار

تریلی کمپرسی
 ساوه مرکزی
 1399/04/09
.....................
    خراسان رضوی
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09153853577
درخواست بار

تریلی کمپرسی
 گرمسار سمنان
 1399/04/09
.....................
    سیستان وبلوچستان
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09173053425
درخواست بار

تریلی کفی
 گرمسار سمنان
 1399/04/09
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09152623057
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 تهران تهران
 1399/04/09
.....................
 ایرانشهر سیستان وبلوچستان  
توافقی
وزن محموله: 20 تن
نام محموله: مواد غذایی و بهداشتی
توضیحات:
شماره تماس: 09102303209
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 تهران تهران
 1399/04/09
.....................
 بیرجند خراسان جنوبی  
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: آهن الات
توضیحات:
شماره تماس: 09102303209