درخواست بار

وانت - نیسان
 تهران تهران
 1399/07/02
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 2 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09382573005
درخواست بار

کامیونت
 شیراز فارس
 1399/06/30
.....................
    تهران
توافقی
وزن محموله: 4 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09123856700
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 بهشهر مازندران
 1399/06/31
.....................
 قم قم  
توافقی
وزن محموله: 24 تن
نام محموله: خشکبار
توضیحات:
شماره تماس: 09119526282
صاحب بار

تریلی کمپرسی
 بهشهر مازندران
 1399/06/31
.....................
 یزد یزد  
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: کالای کشاورزی
توضیحات:
شماره تماس: 09119526282
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 بافق یزد
 1399/06/29
.....................
 اسلام آبادغرب کرمانشاه  
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات:
شماره تماس: 09217549192
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 بافق یزد
 1399/06/29
.....................
 همدان همدان  
توافقی
وزن محموله: 20 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات:
شماره تماس: 09217549192
درخواست بار

وانت - نیسان
 کرج البرز
 1399/07/02
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 2 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09146619061
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 بافق یزد
 1399/06/29
.....................
 زنجان زنجان  
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات:
شماره تماس: 09217549192
صاحب بار

تک (۶ چرخ) روباز
 بهشهر مازندران
 1399/06/31
.....................
 مشهد خراسان رضوی  
توافقی
وزن محموله: 8 تن
نام محموله: مواد غذایی و بهداشتی
توضیحات:
شماره تماس: 09116081025
صاحب بار

تک (۶ چرخ) روباز
 بهشهر مازندران
 1399/06/31
.....................
 گذرگاه مرزی پرویزخان کرمانشاه  
توافقی
وزن محموله: 5 تن
نام محموله: مواد غذایی و بهداشتی
توضیحات:
شماره تماس: 09116081025
صاحب بار

تک (۶ چرخ) روباز
 بهشهر مازندران
 1399/06/31
.....................
 شیراز فارس  
توافقی
وزن محموله: 10 تن
نام محموله: مواد غذایی و بهداشتی
توضیحات:
شماره تماس: 09116081025
صاحب بار

جفت (۱۰ چرخ) روباز
 بهشهر مازندران
 1399/06/31
.....................
 ارومیه آذربایجان غربی  
توافقی
وزن محموله: 5 تن
نام محموله: ماشین آلات و قطعات
توضیحات:
شماره تماس: 09116081025
درخواست بار

وانت - نیسان
 فردیس البرز
 1399/06/30
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 2 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09109421635
درخواست بار

تریلی کفی
 کوار فارس
 1399/06/30
.....................
    هرمزگان
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09159196764
درخواست بار

تریلی کفی
 همدان همدان
 1399/06/29
.....................
    هرمزگان
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09174399761