صاحب بار

کامیونت
 شیراز فارس
 1398/12/08
.....................
 گرگان گلستان  
1,200,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 4 تن
نام محموله: کالای صنعتی بازرگانی
توضیحات: کارگو سراسری بار خودمون از کارخونه کامیونت مسقف
شماره تماس: 09203707200
صاحب بار

کامیونت
 دولت آباد اصفهان
 1398/12/07
.....................
 آبادان خوزستان  
1,200,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 2 تن
نام محموله: لوازم و وسایل خانگی
توضیحات: لوازم و وسایل خانگی عرفان بار
شماره تماس: 09132881974
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 مشهد خراسان رضوی
 1398/12/08
.....................
 مشهد خراسان رضوی  
1,000,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 24 تن
نام محموله: مصالح ساختمانی
توضیحات: حمل ونقل یاور بار توضیحات بار: سه دستگاه ترانزیت یالبه دار داخل شهری مشهد پالت رنگ یک میلیون صاف
شماره تماس: 09159920530
صاحب بار

تک (۶ چرخ) روباز
 قزوین قزوین
 1398/12/07
.....................
 کرج البرز  
600,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 10 تن
نام محموله: کیسه جامبو مواد
توضیحات: جامداران انتهای بلوار کردان اول جاده برغان
شماره تماس: 09122816268
صاحب بار

تریلی کمپرسی
 بافق یزد
 1398/12/08
.....................
 خواف خراسان رضوی  
145,000 تومان
به ازای هر تن
وزن محموله: 22 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات: مقدم ترابر بافق
شماره تماس: 09901777549
صاحب بار

تریلی لبه‌دار
 دلیجان مرکزی
 1398/12/08
.....................
 بندرلنگه هرمزگان  
140,000 تومان
به ازای هر تن
وزن محموله: 22 تن
نام محموله: نمک کیسه جامبو
توضیحات: کارگو سراسری
شماره تماس: 09203707200
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 مهریز یزد
 1398/12/06
.....................
 گذرگاه مرزی پرویزخان کرمانشاه  
6,700 تومان
مقطوع
وزن محموله: 26 تن
نام محموله: پالت مواد
توضیحات: خانم ساجدی
شماره تماس: 09373246647
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 دلیجان مرکزی
 1398/12/05
.....................
 بندرعباس هرمزگان  
3,750 تومان
مقطوع
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: شمش سرب
توضیحات: اعلام بار قم توضیحات بار: شمش سرب بندیل ۲۵ تن تخلیه داخل اسکله شهید رجایی
شماره تماس: 09380778846
صاحب بار

تریلی لبه‌دار
 قم قم
 1398/12/06
.....................
 مشهد خراسان رضوی  
3,700 تومان
مقطوع
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات: اعلام بار قم بشکه مواد ۲۵ تن از سلفچگان بارگیری
شماره تماس: 09380778846
صاحب بار

تریلی کفی
 اصفهان اصفهان
 1398/12/06
.....................
 رامسر مازندران  
3,600 تومان
مقطوع
وزن محموله: 26 تن
نام محموله: مصالح ساختمانی
توضیحات: حمل و نقل سیمرغ اصفهان نوع بار :مصالح ساختمانی
شماره تماس: 09131147005
صاحب بار

تریلی لبه‌دار
 ایوانکی سمنان
 1398/12/05
.....................
 بندرعباس هرمزگان  
3,500 تومان
مقطوع
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات: کارگو سراسری بار نمک کیسه
شماره تماس: 09203707200
صاحب بار

تریلی کفی
 قم قم
 1398/12/06
.....................
 بندرلنگه هرمزگان  
3,500 تومان
مقطوع
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: کیسه جامبو
توضیحات: اعلام بار قم توضیحات بار: کیسه جامبو ۲۵ تن چادر الزامی نوع ماشین :تریلی کفی,تریلی لبه دار
شماره تماس: 09380778846
صاحب بار

تریلی کفی
 قم قم
 1398/12/07
.....................
 بندرلنگه هرمزگان  
3,500 تومان
مقطوع
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: کیسه جامبو
توضیحات: اعلام بار قم کیسه جامبو ۲۵ تن چادر الزامی
شماره تماس: 09380778846
صاحب بار

تریلی کفی
 قم قم
 1398/12/07
.....................
 بندرعباس هرمزگان  
3,500 تومان
مقطوع
وزن محموله: 22 تن
نام محموله: کانتین 20 فوت
توضیحات: اعلام بار قم توضیحات بار: بارگیری ۲۰ فوت زده خالی تز تهران بارگیری بار از قم فقط تریلی کفی
شماره تماس: 09380778846
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 قم قم
 1398/12/06
.....................
 مشهد خراسان رضوی  
3,500 تومان
مقطوع
وزن محموله: 8 تن
نام محموله: لوازم و وسایل خانگی
توضیحات: اعلام بار قم
شماره تماس: 09380778846