صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 همدان همدان
 1399/04/09
.....................
 میرجاوه سیستان وبلوچستان  
8,500,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: خشکبار
توضیحات:
شماره تماس: 09151712364
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 میبد یزد
 1399/04/10
.....................
 تبریز آذربایجان شرقی  
5,400,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 26 تن
نام محموله: مصالح ساختمانی
توضیحات:
شماره تماس: 09203707200
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 یزد یزد
 1399/04/09
.....................
 مهاباد آذربایجان غربی  
4,900,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 26 تن
نام محموله: مصالح ساختمانی
توضیحات:
شماره تماس: 09203707200
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 یزد یزد
 1399/04/09
.....................
 مریوان کردستان  
4,100,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 26 تن
نام محموله: مصالح ساختمانی
توضیحات:
شماره تماس: 09203707200
صاحب بار

جفت (۱۰ چرخ) روباز
 یزد یزد
 1399/04/10
.....................
 تبریز آذربایجان شرقی  
3,500,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 15 تن
نام محموله: مصالح ساختمانی
توضیحات:
شماره تماس: 09203707200
صاحب بار

تک (۶ چرخ) روباز
 جوین خراسان رضوی
 1399/04/14
.....................
 ارزوییه کرمان  
3,300,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 10 تن
نام محموله: کالای کشاورزی
توضیحات: بذرذرت
شماره تماس: 09151712364
صاحب بار

جفت (۱۰ چرخ) روباز
 اصفهان اصفهان
 1399/04/10
.....................
 بندرترکمن گلستان  
3,300,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 15 تن
نام محموله: کالای کشاورزی
توضیحات:
شماره تماس: 09130760787
صاحب بار

جفت (۱۰ چرخ) روباز
 همدان همدان
 1399/04/09
.....................
 کرمان کرمان  
3,200,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 15 تن
نام محموله: خشکبار
توضیحات: محموله جارو بارگیری از فیروزان نهاوند
شماره تماس: 09182006788
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 یزد یزد
 1399/04/10
.....................
 رودان هرمزگان  
3,100,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: مصالح ساختمانی
توضیحات:
شماره تماس: 09203707200
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 یزد یزد
 1399/04/10
.....................
 ورامین تهران  
2,900,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: مصالح ساختمانی
توضیحات:
شماره تماس: 09203707200
صاحب بار

کامیونت
 سبزوار خراسان رضوی
 1399/04/15
.....................
 ارومیه آذربایجان غربی  
2,000,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 4 تن
نام محموله: مواد غذایی و بهداشتی
توضیحات: سبزوار به ارومیه. خاور . رب کمپوت تناژ ۴ تن کرایه ۲ میلیون صافی
شماره تماس: 09158013474
صاحب بار

کامیونت
 همدان همدان
 1399/04/15
.....................
 میبد یزد  
1,400,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 3 تن
نام محموله: خشکبار
توضیحات:
شماره تماس: 09182006788
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 پاکدشت تهران
 1399/04/14
.....................
 میلک سیستان وبلوچستان  
300,000 تومان
به ازای هر تن
وزن محموله: 22 تن
نام محموله: تهران / پاکدشت
توضیحات: بشکه قیر
شماره تماس: 09120331571
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 پاکدشت تهران
 1399/04/14
.....................
 بندرعباس هرمزگان  
200,000 تومان
به ازای هر تن
وزن محموله: 22 تن
نام محموله: مصالح ساختمانی
توضیحات:
شماره تماس: 09120331571
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 پاکدشت تهران
 1399/04/14
.....................
 بندرلنگه هرمزگان  
200,000 تومان
به ازای هر تن
وزن محموله: 22 تن
نام محموله: مصالح ساختمانی
توضیحات:
شماره تماس: 09120331571