درخواست بار

تریلی لبه‌دار
 کاشان اصفهان
 1399/07/28
.....................
    کرمانشاه
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09189376372
صاحب بار

تریلی کمپرسی
 بافق یزد
 1399/07/28
.....................
 سمنان سمنان  
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات:
شماره تماس: 09217549192
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 بافق یزد
 1399/07/28
.....................
 نیشابور خراسان رضوی  
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات:
شماره تماس: 09217549192
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 بافق یزد
 1399/07/28
.....................
 بابل مازندران  
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات:
شماره تماس: 09217549192
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 مشهد خراسان رضوی
 1399/07/28
.....................
 پیرانشهر آذربایجان غربی  
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: مواد غذایی و بهداشتی
توضیحات:
شماره تماس: 09102999807
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 بهشهر مازندران
 1399/07/28
.....................
 پیرانشهر آذربایجان غربی  
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: مواد غذایی و بهداشتی
توضیحات:
شماره تماس: 09102999807
صاحب بار

جفت (۱۰ چرخ) روباز
 کرمانشاه کرمانشاه
 1399/07/28
.....................
 نیشابور خراسان رضوی  
320,000 تومان
به ازای هر تن
وزن محموله: 24 تن
نام محموله: مواد غذایی و بهداشتی
توضیحات:
شماره تماس: 09102999807
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 رفسنجان کرمان
 1399/07/28
.....................
 بازرگان آذربایجان غربی  
350,000 تومان
به ازای هر تن
وزن محموله: 24 تن
نام محموله: کالای کشاورزی
توضیحات:
شماره تماس: 09133274022
صاحب بار

کامیونت
 بهشهر مازندران
 1399/07/28
.....................
 مشهد خراسان رضوی  
1,450,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 5 تن
نام محموله: مواد غذایی و بهداشتی
توضیحات:
شماره تماس: 09119552538
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 یزد یزد
 1399/07/28
.....................
 مراغه آذربایجان شرقی  
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات:
شماره تماس: 09217549192
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 بافق یزد
 1399/07/28
.....................
 ملایر همدان  
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات:
شماره تماس: 09217549192
درخواست بار

تریلی کمپرسی
 ورامین تهران
 1399/07/27
.....................
    خوزستان
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09051052786
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 بافق یزد
 1399/07/27
.....................
 آستانه اشرفیه گیلان  
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات:
شماره تماس: 09217549192
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 بافق یزد
 1399/07/27
.....................
 ملارد تهران  
توافقی
وزن محموله: 1 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات:
شماره تماس: 09217549192
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 بافق یزد
 1399/07/27
.....................
 برازجان بوشهر  
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات:
شماره تماس: 09217549192