درخواست بار

وانت - نیسان
 خمین مرکزی
 1399/07/01
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 2 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09369840498
درخواست بار

وانت - نیسان
 فردیس البرز
 1399/07/01
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 2 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09109421635
صاحب بار

جفت (۱۰ چرخ) روباز
 بافق یزد
 1399/07/01
.....................
 منوجان کرمان  
توافقی
وزن محموله: 15 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات:
شماره تماس: 09217549192
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 بافق یزد
 1399/07/01
.....................
 خوانسار اصفهان  
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات:
شماره تماس: 09217549192
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 بافق یزد
 1399/07/01
.....................
 شهرکرد چهارمحال وبختیاری  
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات:
شماره تماس: 09217549192
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 بافق یزد
 1399/07/01
.....................
 اسلام آبادغرب کرمانشاه  
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات:
شماره تماس: 09217549192
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 بافق یزد
 1399/07/01
.....................
 زنجان زنجان  
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات:
شماره تماس: 09217549192
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 بافق یزد
 1399/07/01
.....................
 تایباد خراسان رضوی  
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات:
شماره تماس: 09217549192
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 بافق یزد
 1399/07/01
.....................
 بجنورد خراسان شمالی  
توافقی
وزن محموله: 1 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات:
شماره تماس: 09217549192
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 بافق یزد
 1399/07/01
.....................
 جوین خراسان رضوی  
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات:
شماره تماس: 09217549192
صاحب بار

تریلی کفی
 ری تهران
 1399/07/01
.....................
 یزد یزد  
توافقی
وزن محموله: 9 تن
نام محموله: غیره
توضیحات:
شماره تماس: 09203707200
صاحب بار

یخچال‌دار
 اهواز خوزستان
 1399/07/01
.....................
 چذابه خوزستان  
توافقی
وزن محموله: 20 تن
نام محموله: خشکبار
توضیحات:
شماره تماس: 09168055165
درخواست بار

تک (۶ چرخ) روباز
 اقلید فارس
 1399/06/31
.....................
    خوزستان
توافقی
وزن محموله: 10 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09141881967
درخواست بار

جفت (۱۰ چرخ) روباز
 شیراز فارس
 1399/06/31
.....................
    آذربایجان شرقی
توافقی
وزن محموله: 15 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09144829270
درخواست بار

کامیونت
 شیراز فارس
 1399/06/31
.....................
    تهران
توافقی
وزن محموله: 4 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09123856700