درخواست بار

کامیونت
 بندرلنگه هرمزگان
 1398/07/24
.....................
    کردستان
توافقی
وزن محموله: 3 تن
نام محموله:
توضیحات: مهدی کریمی
شماره تماس: 09197965078
درخواست بار

وانت - نیسان
 کرج البرز
 1398/07/24
.....................
    همدان
توافقی
وزن محموله: 2 تن
نام محموله:
توضیحات: مصطفی
شماره تماس: 09197965078
درخواست بار

وانت - نیسان
 قم قم
 1398/07/24
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 2 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09901980565
درخواست بار

وانت - نیسان
 تهران تهران
 1398/07/24
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 2 تن
نام محموله:
توضیحات: سیدعابدحسینی
شماره تماس: 09224428439
درخواست بار

تریلی کمپرسی
 چابهار سیستان وبلوچستان
 1398/07/24
.....................
    خراسان رضوی
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله:
توضیحات: حسن علیزاده
شماره تماس: 09369840498
درخواست بار

وانت - نیسان
 تهران تهران
 1398/07/24
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 2 تن
نام محموله:
توضیحات: امید ترار
شماره تماس: 09369840498
درخواست بار

کامیونت
 شبستر آذربایجان شرقی
 1398/07/24
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 3 تن
نام محموله:
توضیحات: مهدی کشاورزی نظرلو
شماره تماس: 09901980565
درخواست بار

وانت - نیسان
 تهران تهران
 1398/07/24
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 2 تن
نام محموله:
توضیحات: سیدعباس داشخانه
شماره تماس: 09398411288
درخواست بار

وانت - نیسان
 تهران تهران
 1398/07/24
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 2 تن
نام محموله:
توضیحات: محمد بیات
شماره تماس: 09370150867
درخواست بار

تک (۶ چرخ) روباز
 کرمان کرمان
 1398/07/24
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 10 تن
نام محموله:
توضیحات: علیرضا جمالی
شماره تماس: 09138440491
درخواست بار

کامیونت
 حاجی اباد هرمزگان
 1398/07/24
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 3 تن
نام محموله:
توضیحات: مهدی کریمی
شماره تماس: 09191402079
درخواست بار

وانت - نیسان
 کرج البرز
 1398/07/24
.....................
    البرز
توافقی
وزن محموله: 2 تن
نام محموله:
توضیحات: مصطفی
شماره تماس: 09197965078
درخواست بار

کامیونت
 تهران تهران
 1398/07/24
.....................
    هرمزگان
توافقی
وزن محموله: 3 تن
نام محموله:
توضیحات: پویا علی‌نژاد
شماره تماس: 09170678433
درخواست بار

تک (۶ چرخ) روباز
 بیرجند خراسان جنوبی
 1398/07/24
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 10 تن
نام محموله:
توضیحات: مهدی رحیمی
شماره تماس: 09130290249
درخواست بار

وانت - نیسان
 قم قم
 1398/07/24
.....................
    تهران
توافقی
وزن محموله: 2 تن
نام محموله:
توضیحات: رضارستمی
شماره تماس: 09910586567