درخواست بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 کاشان اصفهان
 1398/12/08
.....................
    سیستان وبلوچستان
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله:
توضیحات: تریلی چادری / آماده بارگیری هستم
شماره تماس: 09147343282
درخواست بار

تریلی کفی
 گرمسار سمنان
 1398/12/08
.....................
    هرمزگان
توافقی
وزن محموله: 22 تن
نام محموله:
توضیحات: تریلی کفی / آماده بارگیری هستم
شماره تماس: 09139455212
درخواست بار

تریلی کفی
 گرمسار سمنان
 1398/12/08
.....................
    هرمزگان
توافقی
وزن محموله: 22 تن
نام محموله:
توضیحات: تریلی کفی / آماده بارگیری هستم
شماره تماس: 09116357868
درخواست بار

کامیونت
 لنجان اصفهان
 1398/12/08
.....................
    گیلان
توافقی
وزن محموله: 4 تن
نام محموله:
توضیحات: اوستاشهیدی کامیونت / آماده بارگیری هستم
شماره تماس: 09902871994
درخواست بار

کامیونت
 لنجان اصفهان
 1398/12/08
.....................
    مازندران
توافقی
وزن محموله: 4 تن
نام محموله:
توضیحات: اوستا شهیدی کامیونت / آماده بارگیری هستم
شماره تماس: 09137370754
درخواست بار

وانت - نیسان
 گرمسار سمنان
 1398/12/08
.....................
    تهران
توافقی
وزن محموله: 2 تن
نام محموله:
توضیحات: محمودخلیلی وانت / آماده بارگیری هستم وانت مزدا
شماره تماس: 09353494947
درخواست بار

۴۰ فوت
 مشهد خراسان رضوی
 1398/12/08
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 21 تن
نام محموله:
توضیحات: ۴۰ فوت / آماده بارگیری هستم
شماره تماس: 09363962989
درخواست بار

کامیونت
 رامسر مازندران
 1398/12/08
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 3 تن
نام محموله:
توضیحات: پوریا اخوان کامیونت / آماده بارگیری هستم
شماره تماس: 09356537003
درخواست بار

تریلی کمپرسی
 تهران تهران
 1398/12/08
.....................
    یزد
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله:
توضیحات: تریلی کمپرسی / آماده بارگیری هستم
شماره تماس: 09178864480
درخواست بار

تریلی کفی
 تهران تهران
 1398/12/08
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 23 تن
نام محموله:
توضیحات: تریلی کفی / آماده بارگیری هستم
شماره تماس: 09195690610
درخواست بار

کامیونت
 ملارد تهران
 1398/12/08
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 3 تن
نام محموله:
توضیحات: مهدی لطفی کامیونت / آماده بارگیری هستم
شماره تماس: 09192437627
درخواست بار

تریلی کفی
 شیراز فارس
 1398/12/08
.....................
    تهران
توافقی
وزن محموله: 24 تن
نام محموله:
توضیحات: هادی‌رضایی تریلی کفی / آماده بارگیری هستم
شماره تماس: 09176376724
درخواست بار

وانت - نیسان
 تاکستان قزوین
 1398/12/08
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 2 تن
نام محموله:
توضیحات: سیدرضاحسینی وانت / آماده بارگیری هستم
شماره تماس: 09104705426
صاحب بار

تریلی لبه‌دار
 دلیجان مرکزی
 1398/12/08
.....................
 بندرلنگه هرمزگان  
140,000 تومان
به ازای هر تن
وزن محموله: 22 تن
نام محموله: نمک کیسه جامبو
توضیحات: کارگو سراسری
شماره تماس: 09203707200
صاحب بار

تریلی کمپرسی
 بافق یزد
 1398/12/08
.....................
 خواف خراسان رضوی  
145,000 تومان
به ازای هر تن
وزن محموله: 22 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات: مقدم ترابر بافق
شماره تماس: 09901777549