درخواست بار

جفت (۱۰ چرخ) روباز
 کرمانشاه کرمانشاه
 1399/06/30
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 15 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09130778156
درخواست بار

تریلی کفی
 یزد یزد
 1399/06/30
.....................
    کردستان
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09187037634
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 بهشهر مازندران
 1399/06/30
.....................
 بجنورد خراسان شمالی  
توافقی
وزن محموله: 4 تن
نام محموله: کالای کشاورزی
توضیحات:
شماره تماس: 09116081025
صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 بهشهر مازندران
 1399/06/30
.....................
 میانه آذربایجان شرقی  
توافقی
وزن محموله: 4 تن
نام محموله: کالای کشاورزی
توضیحات:
شماره تماس: 09116081025
صاحب بار

تریلی کفی
 بهشهر مازندران
 1399/06/30
.....................
 اصفهان اصفهان  
220,000 تومان
به ازای هر تن
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: غیره
توضیحات:
شماره تماس: 09116081025
صاحب بار

تریلی لبه‌دار
 نکا مازندران
 1399/06/30
.....................
 ری تهران  
2,700,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 22 تن
نام محموله: بشکه مواد
توضیحات:
شماره تماس: 09116081025
صاحب بار

کامیونت
 همدان همدان
 1399/06/30
.....................
 اصفهان اصفهان  
1,200,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 5 تن
نام محموله: خشکبار
توضیحات:
شماره تماس: 09182006788
صاحب بار

تک (۶ چرخ) روباز
 اقلید فارس
 1399/06/30
.....................
 اهواز خوزستان  
3,500,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 10 تن
نام محموله: تره بار
توضیحات:
شماره تماس: 09203707200
صاحب بار

جفت (۱۰ چرخ) روباز
 اقلید فارس
 1399/06/30
.....................
 اهواز خوزستان  
4,500,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 15 تن
نام محموله: تره بار
توضیحات:
شماره تماس: 09203707200
صاحب بار

جفت (۱۰ چرخ) روباز
 اقلید فارس
 1399/06/30
.....................
 دزفول خوزستان  
توافقی
وزن محموله: 15 تن
نام محموله: تره بار
توضیحات:
شماره تماس: 09203707200
صاحب بار

تک (۶ چرخ) روباز
 اقلید فارس
 1399/06/30
.....................
 شوشتر خوزستان  
3,700,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 10 تن
نام محموله: تره بار
توضیحات:
شماره تماس: 09203707200
صاحب بار

تک (۶ چرخ) روباز
 الیگودرز لرستان
 1399/06/30
.....................
 اصفهان اصفهان  
1,500,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 11 تن
نام محموله: تره بار
توضیحات:
شماره تماس: 09372046761
درخواست بار

کامیونت
 شیراز فارس
 1399/06/29
.....................
    تهران
توافقی
وزن محموله: 4 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09123856700
درخواست بار

کامیونت
 اهواز خوزستان
 1399/06/29
.....................
    تهران
توافقی
وزن محموله: 4 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09356734558
درخواست بار

وانت - نیسان
 کرج البرز
 1399/06/29
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 2 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09109421635