صاحب بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 تهران تهران
 1399/03/06
.....................
 اصفهان اصفهان  
توافقی
وزن محموله: 15 تن
نام محموله: غیره
توضیحات:
شماره تماس: 09102303209
درخواست بار

تریلی کمپرسی
 تاکستان قزوین
 1399/03/03
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09111563073
درخواست بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 یزد یزد
 1399/03/03
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09149912472
درخواست بار

تریلی کمپرسی
 قم قم
 1399/03/03
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09153520512
درخواست بار

تریلی کمپرسی
 قم قم
 1399/03/03
.....................
    خوزستان
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09138198730
درخواست بار

تریلی لبه‌دار
 سیرجان کرمان
 1399/03/03
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله:
توضیحات:
شماره تماس: 09120647238
صاحب بار

تریلی کمپرسی
 تبریز آذربایجان شرقی
 1399/03/03
.....................
 زنجان زنجان  
1,200,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 23 تن
نام محموله: مصالح ساختمانی
توضیحات: پوکه تبریز کرایه نقد
شماره تماس: 09127993652
صاحب بار

تریلی کفی
 بندرعباس هرمزگان
 1399/03/03
.....................
 لنجان اصفهان  
توافقی
وزن محموله: 2 تن
نام محموله: پالت
توضیحات: ۳عدد پالت کلا۳متر
شماره تماس: 09379351553
صاحب بار

تریلی کفی
 اهواز خوزستان
 1399/03/03
.....................
 ابهر زنجان  
3,200,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 24 تن
نام محموله: آهن الات
توضیحات: شمش آهن بارگیری فولاد خوزستان به نورد فولاد کاران افق ابهر ۰۹۳۷۳۲۱۱۸۱۳
شماره تماس: 09123211813
صاحب بار

تریلی کفی
 ابهر زنجان
 1399/03/03
.....................
 ساری مازندران  
2,600,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 24 تن
نام محموله: آهن الات
توضیحات: شمش ساری
شماره تماس: 09128425481
صاحب بار

تریلی کمپرسی
 الیگودرز لرستان
 1399/03/03
.....................
 سمنان سمنان  
3,000,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 22 تن
نام محموله: خشکبار
توضیحات: ۰۹۱۶۷۴۴۹۷۲۴
شماره تماس: 09372046761
صاحب بار

تریلی کمپرسی
 قم قم
 1399/03/03
.....................
 آباده فارس  
2,700,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 20 تن
نام محموله: انواع کود مرغ دامی
توضیحات:
شماره تماس: 09203707200
صاحب بار

تریلی کفی
 اهواز خوزستان
 1399/03/03
.....................
 کاشان اصفهان  
2,950,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 22 تن
نام محموله: آهن الات
توضیحات: شمش رشت صافی ۴۳۰۰۰۰۰بارشمش آهنی استاندارد بارگیری ۲۴ساعته
شماره تماس: 09163433717
صاحب بار

کامیونت
 بهشهر مازندران
 1399/03/03
.....................
 ایلام ایلام  
2,330,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 3 تن
نام محموله: مواد غذایی و بهداشتی
توضیحات: دو تخلیه کرمانشاه و ایلام
شماره تماس: 09119526282
صاحب بار

کامیونت
 بهشهر مازندران
 1399/03/03
.....................
 ارومیه آذربایجان غربی  
1,220,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 3 تن
نام محموله: مواد غذایی و بهداشتی
توضیحات: خاور باری یا ۹۱۱
شماره تماس: 09119526282