صاحب بار

تریلی لبه‌دار
 هشتگرد البرز
 1399/07/23
.....................
 بندرلنگه هرمزگان  
7,000,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 10 تن
نام محموله: کالای صنعتی بازرگانی
توضیحات:
شماره تماس: 09012488321