صاحب بار

تک (۶ چرخ) روباز
 همدان همدان
 1398/07/20
.....................
 تربت حیدریه خراسان رضوی  
توافقی
وزن محموله: 10 تن
نام محموله: مواد شیمیایی معدنی
توضیحات: هگمتان بار محموله چینی آلات بهداشتی
شماره تماس: 09183124438
صاحب بار

تریلی کمپرسی
 بازرگان آذربایجان غربی
 1398/07/20
.....................
 خوی آذربایجان غربی  
60,000 تومان
به ازای هر تن
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: کالای کشاورزی
توضیحات: سامان بار بارگیری چغندر قند به مقصد خوی بارگیری فوری
شماره تماس: 09300816832
صاحب بار

جفت (۱۰ چرخ) روباز
 بوکان آذربایجان غربی
 1398/07/20
.....................
 اصفهان اصفهان  
توافقی
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: کالای کشاورزی
توضیحات: سامان بار بارگیری چغندر قند تنی ۱۵۰۰۰۰هزار تومان
شماره تماس: 09300816832
صاحب بار

جفت (۱۰ چرخ) روباز
 بوکان آذربایجان غربی
 1398/07/20
.....................
 قزوین قزوین  
90,000 تومان
به ازای هر تن
وزن محموله: 25 تن
نام محموله: کالای کشاورزی
توضیحات: سامان بار چغندر قند تنی ۹۰۰۰۰هزار تومان بارگیری فوری
شماره تماس: 09300816832
صاحب بار

جفت (۱۰ چرخ) روباز
 قروه کردستان
 1398/07/20
.....................
 همدان همدان  
450,000 تومان
مقطوع
وزن محموله: 15 تن
نام محموله: خشکبار
توضیحات: هگمتان بار محموله ماکارونی از وینسار به همدان
شماره تماس: 09183124438
صاحب بار

تریلی کمپرسی
 اراک مرکزی
 1398/07/20
.....................
 بندرعباس هرمزگان  
150,000 تومان
به ازای هر تن
وزن محموله: 27 تن
نام محموله: مواد غذایی و بهداشتی
توضیحات: نفیس پیشه همران اراک مکمل غذایی دامی تناژ بارگیری آزاد
شماره تماس: 09183611886
صاحب بار

تک (۶ چرخ) روباز
 همدان همدان
 1398/07/20
.....................
 قم قم  
توافقی
وزن محموله: 10 تن
نام محموله: خشکبار
توضیحات: هگمتان بار محموله لوازم کمباین میباشد
شماره تماس: 09183124438
صاحب بار

جفت (۱۰ چرخ) روباز
 گرگان گلستان
 1398/07/20
.....................
 زهک سیستان وبلوچستان  
توافقی
وزن محموله: 13 تن
نام محموله: جفت باری
توضیحات: کارگو سراسری
شماره تماس: 09358887200
صاحب بار

تریلی کفی
 همدان همدان
 1398/07/20
.....................
 گذرگاه مرزی پرویزخان کرمانشاه  
توافقی
وزن محموله: 15 تن
نام محموله: کیسه جامبو
توضیحات: هگمتان بار لوازم کشاورزی دو جا بارگیری
شماره تماس: 09183124438
درخواست بار

وانت - نیسان
 ساری مازندران
 1398/07/18
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 2 تن
نام محموله:
توضیحات: محمد حسین اندریه
شماره تماس: 09114570252
درخواست بار

وانت - نیسان
 تهران تهران
 1398/07/18
.....................
    قم
توافقی
وزن محموله: 2 تن
نام محموله:
توضیحات: رضارستمی
شماره تماس: 09910586567
درخواست بار

وانت - نیسان
 تهران تهران
 1398/07/18
.....................
    همه جا
توافقی
وزن محموله: 2 تن
نام محموله:
توضیحات: سیدعابدحسینی
شماره تماس: 09224428439
درخواست بار

تریلی چادری (ترانزیت)
 گناباد خراسان رضوی
 1398/07/18
.....................
    اصفهان
توافقی
وزن محموله: 23 تن
نام محموله:
توضیحات: محمدرضا نجفی
شماره تماس: 09336251413
درخواست بار

کامیونت
 مشهد خراسان رضوی
 1398/07/18
.....................
    تهران
توافقی
وزن محموله: 3 تن
نام محموله:
توضیحات: حسین پاکدل
شماره تماس: 09158646449
درخواست بار

جفت (۱۰ چرخ) روباز
 تبریز آذربایجان شرقی
 1398/07/18
.....................
    آذربایجان غربی
توافقی
وزن محموله: 14 تن
نام محموله:
توضیحات: احمد شاهنده الوارسفلی
شماره تماس: 09353104420